Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.



Vše co žáci a rodiče potřebují vědět
Organizace roku, školní řád
Informace k akcím, fotogalerie



Informace o škole a jejích aktivitách
ŠVP, projekty, výroční zpráva
Metodik prevence, školní řád


Pracovní prostor pro vyučující
Aktuální přírůstky ve školní knihovně

Aktuality















Oslavte s námi 25. výročí založení školy. Více informací na plakátu nebo v akcích.

Seznam žáků přijatých od 1. 9. 2017 do 1. třídy a mateřské školy najdete zde.
Zápis dětí do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 2017.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 2. května 2017 od 8 do 16 hodin a následující den
3. května 2017 od 8 do 12 hodin.
Zveme Vás na tradiční Vánoční dílny - těšíme se na Vás v úterý 13. 12. 2016 od 16:00 do 18:30. Bližší informace najdete na plakátu.
Od roku 2015 jsme fakultní školou Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací zde.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů, stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti dne 13. prosince 2014. Více informací najdete ve školní jídelně.
Doplněna sekce metodik prevence včetně kontaktních údajů pro potřeby rodičů i žáků.
Novinka! Připravili jsme pro Vás jídelní lístek - aktuální na každý týden. Najdete jej ve školní jídelně.
Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona
č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. najdete na stránce kontakt.