Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.Vše co žáci a rodiče potřebují vědět
Organizace roku, školní řád
Informace k akcímInformace o škole a jejích aktivitách
ŠVP, projekty, výroční zpráva
Metodik prevence, školní řád

Aktuality

Týdenní akce školy ZDE.
Oslavte s námi 25. výročí založení školy. Více informací na plakátu nebo v akcích.

Sběr starého papíru - ve dnech 1. a 2. 11. 2017 proběhne sběrová akce pro chlapce z Bangladéše. Bližší informace najdete zde zde a zde.
Seznam žáků přijatých od 1. 9. 2017 do 1. třídy a mateřské školy najdete zde.
Od roku 2015 jsme fakultní školou Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací zde.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů, stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti dne 13. prosince 2014. Více informací najdete ve školní jídelně.
Doplněna sekce metodik prevence včetně kontaktních údajů pro potřeby rodičů i žáků.
Připravili jsme pro Vás jídelní lístek - aktuální na každý týden. Najdete jej ve školní jídelně.
Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona
č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. najdete na stránce kontakt.