Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.Vše co žáci a rodiče potřebují vědět
Organizace roku, školní řád
Informace k akcímInformace o škole a jejích aktivitách
ŠVP, projekty, výroční zpráva
Metodik prevence, školní řád

Aktuality
Týdenní akce školy ZDE.
Oslavte s námi 25. výročí založení školy. Více informací na plakátu nebo v akcích.

Připravujeme nové internetové stránky. Činnost současných internetových stránek bude ukončena v srpnu 2018.
Zveme Vás na každoroční Zahradní slavnost, která proběhne dne 26. 6. 2018 v době od 14. 30 hod. do 18.00 hod.
Seznam žáků přijatých od 1. 9. 2018 do 1. třídy a mateřské školy najdete zde.
Zápis žáků do prvních tříd ZŠ a do MŠ pro školní rok 2018/2019 proběhne dne 5. dubna 2018 od 12 do 17 hodin a 6. dubna 2018 od 8 do 15 hodin.
Druhý termín zápisu dětí pouze do MŠ proběhne dne 2. května 2018 od 8 do 16 hodin a 3. května 2018 od 8 do 12 hodin.
Více informací zde.
Kritéria pro přijetí do ZŠ zde.
Lyžařský kurz - proběhne 12.-16. 2. 2018 v Loučné nad Desnou. Více informací zde.
Sběr starého papíru - ve dnech 1. a 2. 11. 2017 proběhne sběrová akce pro chlapce z Bangladéše. Bližší informace najdete zde zde a zde.
Seznam žáků přijatých od 1. 9. 2017 do 1. třídy a mateřské školy najdete zde.
Od roku 2015 jsme fakultní školou Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací zde.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů, stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti dne 13. prosince 2014. Více informací najdete ve školní jídelně.
Doplněna sekce metodik prevence včetně kontaktních údajů pro potřeby rodičů i žáků.
Připravili jsme pro Vás jídelní lístek - aktuální na každý týden. Najdete jej ve školní jídelně.
Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona
č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. najdete na stránce kontakt.